Nyári nyitvatartás

Intézményünk a nyári időszakban is (2021. július 1 – augusztus 19.) folyamatosan várja a tanácskérőket
az alábbi félfogadási rendben:

 • Információs tanácsadás (előre egyeztetett időpontban): 9.00-13.00
  Az újonnan  jelentkezők hozzák magukkal:
  – diákigazolványukat,
  – bizonyítványukat,
  – egyéb, a tanácsadás szempontjából fontos dokumentumokat.
 • Pszichológiai tanácsadás (előre egyeztetett időpontban): 8.00-16.00

Álláshirdetés – tanácsadó pszichológus

Intézményünkbe felveszünk 2 fő tanácsadó pszichológust az alábbi feltételekkel:

 • 1 fő határozatlan időre
 • 1 fő határozott időre (2022. augusztus 31-ig), mely kölcsönös elégedettség esetén határozatlan idejűre módosítható
 • Közalkalmazotti jogviszony
 • Pedagógus munkakör
 • Teljes munkaidő (heti 40 ó)

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 8.

A munkakörbe tartozó fő feladatok:

 • Személyes továbbtanulási, pályaválasztási, pszichológiai tanácsadás
 • Iskolai helyszínen pályaorientációs foglalkozások tartása
 • Pályaorientációs tájékoztató kiadványok szerkesztésében való részvétel
 • Pályaorientációs rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel

Illetmény és juttatások:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet szerint.

Pályázati (jelentkezési) feltételek:

 • Pszichológus végzettség (egyetemi szint)
 • Pedagógus szakvizsgával egyenértékű szakképzettség (tanácsadó / pedagógiai / iskola szakpszichológus) ennek hiányában, megszerzése 5 éven belül)
  A 15/2013. (II. 26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint szakvizsga és a 6. mellékletében előírt végzettség megléte, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 • Készség csoportokkal való együttműködésre, előadás tartására
 • Teherbírás, rugalmasság, megbízhatóság
 • Alapvető irodai szoftverek használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a pszichológus diploma mellett pedagógus vagy gyógypedagógus végzettség (és általános iskola felső tagozatán vagy középiskolában szerzett tanítási tapasztalat)
 • iskolapszichológusi vagy pedagógiai szakszolgálatban szerzett tapasztalat
 • tanácsadás, ifjúságsegítés terén szerzett gyakorlat
 • tanúsítvánnyal igazolt pályaorientációs képzések

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata.
 • Motivációs levél

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2021. augusztus 23.

A jelentkezés határideje: 2021. július 31.

A jelentkezés és további információ:

Gebauer Ferenc igazgató, e-mail: gebauer.ferenc@fpsz.net  tel.: (1) 338 2156,    (1) 338 2794