Adatvédelmi Tájékoztató

Gyűjtött adatok köre és céljai

Az adatokat klienseink ellátásának érdekében, a pedagógiai szakszolgáltatás jogszabályok szerinti működtetéséhez gyűjtjük és használjuk fel [1], [2].
Az adatszolgáltatás a Jelentkező részéről önkéntes: jelen Tájékoztató megismerésén és elfogadásán alapul.
16 év alatti tanulók esetén a szülő/törvényes képviselő nyújthat be jelentkezést online felületünkön.

Személyes adatok köre Adatkérés célja
Jelentkező neve; e-mail címe; telefonszáma Kapcsolattartás
Lakcím irányítószáma; iskolájának neve, kerülete; oktatási azonosítója vagy TAJ-száma A szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultság megállapítása
Születési idő; nem; iskolai státusz és évfolyam; érettségi éve A tanácsadáshoz/felméréshez szükséges standard feltételek biztosítása
Tanácskérés indoka; speciális helyzet Jelentkező és tanácsadó szakember összerendelése

Adatkezelő

Az adatokat kizárólag a Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézmény adminisztrációs munkatársai és tanácsadó szakemberei kezelik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően [3].

Tárolás módja és időtartama

Az adatokat védett (csak az adatkezelő számára elérhető) tárhelyen őrizzük [4]. A személyes tanácsadásban részesült jelentkezők adatait – a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Iratkezelési Szabályzata szerint – öt évig őrizzük [5]. Ennek leteltével a személyes azonosítást lehetővé tevő adatokat töröljük. Az adatokat anonimizált formában statisztikai elemzésre, kutatásra, minőségbiztosításra felhasználhatjuk.

Módosítás, tájékoztatás kérése, jogorvoslat

A jelentkezőnek lehetősége van közölt adatainak módosítására/helyesbítésére, adataival kapcsolatos tájékoztatás kérésére; adataival való visszaélés (adatvédelmi incidens) esetén jogorvoslat igénylésére.
Adatokkal kapcsolatos módosítás/helyesbítés illetve tájékoztatás kérése a Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménynél kezdeményezhető (palyavalasztas@fpsz.net).
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszt bejelenteni, illetve jogorvoslati eljárást kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (naih.hu) lehet.

Az adatkezelés jogszabályi alapjai

[1]  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR)
[2]  Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
[3]  A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (44. §)
[4]  A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Adatvédelmi Tájékoztatója szerint
[5]  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Adatkezelési és Iratkezelési szabályzata (SzMSz 1-3. sz. mellékletei)