A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatról

Tagintézményünkről

Ingyenes személyes tanácsadást nyújtunk továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók (ill. szüleik), középiskolás (vagy végzett) diákok részére.
Tanácsadóink információval, szükség esetén képesség- és érdeklődésfelméréssel segítik a jelentkezőket. A találkozások száma a kérdések jellegétől függően általában 1-4 alkalom.
Jelentkezhetnek budapesti lakcímmel (ill. ennek hiányában fővárosi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal) rendelkezők, 12 és 25 éves kor között: palyavalasztas.fpsz.hu/jelentkezes.

 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatról

2013-tól egyetlen intézmény keretein belül tevékenykednek a fővárosban a pedagógiai szakszolgálati intézmények. A nemzeti köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermeknek/tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő, megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért (Nkt. 46. § (3) g). A törvény és végrehajtási rendeleteiben megfogalmazott pedagógiai szakszolgálati feladatokat alapfeladatként kell ellátni, (Nkt. 4. § és 18. §.) a szülő és a pedagógus-nevelő munkáját, valamint a nevelési–oktatási intézmény feladatait segítve.

1. ábra: Az FPSZ helye a köznevelés rendszerében

1. ábra: Az FPSZ helye a köznevelés rendszerében

 

A fővárosban, ahol számos tankerületi intézmény mellett több fővárosi és országos illetékességű szakszolgálat is működött, 2013. szeptember 1-től a 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet értelmében, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat egy intézményként (továbbiakban: Intézmény) látja el a Budapest pedagógiai szakszolgálati feladatait. A feladatellátás a székhely mellett 32 tagintézményi ügyviteli helyen és 8 tagintézményi telephelyen történik. Ezen kívül minden tagintézményből számos nevelési-oktatási intézménybe járnak ki feladatellátás céljából heti rendszerességgel a szakemberek.

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat intézményei, vezetése

2. ábra: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Intézmény struktúrája

 

3. ábra: A pedagógiai szakszolgálatok tevékenysége

3. ábra: A pedagógiai szakszolgálatok tevékenysége

 

ábra: Egységesség a pedagógiai szakszolgálatok intézményeiben

4. ábra: Egységesség a pedagógiai szakszolgálatok intézményeiben

 

4. ábra: A szakszolgálati ellátás

5. ábra: A szakszolgálati ellátás

 

A pedagógiai szakszolgáltatásokból tagintézményeinkben mind a kilenc szakszolgálati feladat megjelenik:

  • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
  • tankerületi szakértői bizottsági tevékenység
  • nevelési tanácsadás
  • logopédiai ellátás
  • konduktív pedagógiai ellátás
  • gyógytestnevelés
  • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
  • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
  • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.

Mindezekről a feladatokról az intézmény honlapján (fpsz.hu) “Miben segíthetünk” menüpontja alatt lehet bővebben tájékozódni.