A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatról

Tagintézményünkről

Ingyenes személyes tanácsadást nyújtunk továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók (ill. szüleik), középiskolás (vagy végzett) diákok részére.
Tanácsadóink információval, szükség esetén képesség- és érdeklődésfelméréssel segítik a jelentkezőket. A találkozások száma a kérdések jellegétől függően általában 1-4 alkalom.
Jelentkezhetnek budapesti lakcímmel (ill. ennek hiányában fővárosi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal) rendelkezők, 12 és 25 éves kor között: palyavalasztas.fpsz.hu/jelentkezes.

 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatról

 • Székhely: 1146 Budapest, Mogyoródi út 128.
 • Fenntartó: Közép-Pesti Tankerületi Központ

2013-tól egyetlen intézmény keretein belül tevékenykednek a fővárosban a pedagógiai szakszolgálati intézmények. A nemzeti köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermeknek/tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő, megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért (Nkt. 46. § (3) g). A törvény és végrehajtási rendeleteiben megfogalmazott pedagógiai szakszolgálati feladatokat alapfeladatként kell ellátni, (Nkt. 4. § és 18. §.) a szülő és a pedagógus-nevelő munkáját, valamint a nevelési–oktatási intézmény feladatait segítve.

1. ábra: Az FPSZ helye a köznevelés rendszerében

A FPSZ helye a köznevelés rendszerében

 

A fővárosban, ahol számos tankerületi intézmény mellett több fővárosi és országos illetékességű szakszolgálat is működött, 2013. szeptember 1-től a 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet értelmében, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat egy intézményként (továbbiakban: Intézmény) látja el a Budapest pedagógiai szakszolgálati feladatait. A feladatellátás a székhely mellett 25 tagintézményben történik. Ezen kívül minden tagintézményből számos nevelési-oktatási intézménybe járnak ki feladatellátás céljából heti rendszerességgel a szakemberek.

A pedagógiai szakszolgáltatásokból tagintézményeinkben mind a kilenc szakszolgálati feladat megjelenik:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
 • kerületi szakértői bizottsági tevékenység
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinációja
 • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.

Mindezekről a szolgáltatásokról az intézmény honlapján (fpsz.hu) a „Miben segíthetünk?” menüpont alatt lehet bővebben tájékozódni.