Nyári nyitvatartás

Intézményünk a nyári időszakban is (2021. július 1 – augusztus 19.) folyamatosan várja a tanácskérőket
az alábbi félfogadási rendben:

 • Információs tanácsadás (előre egyeztetett időpontban): 9.00-13.00
  Az újonnan  jelentkezők hozzák magukkal:
  – diákigazolványukat,
  – bizonyítványukat,
  – egyéb, a tanácsadás szempontjából fontos dokumentumokat.
 • Pszichológiai tanácsadás (előre egyeztetett időpontban): 8.00-16.00

Álláshirdetés – tanácsadó pszichológus

Intézményünkbe felveszünk 2 fő tanácsadó pszichológust az alábbi feltételekkel:

 • 1 fő határozatlan időre
 • 1 fő határozott időre (2022. augusztus 31-ig), mely kölcsönös elégedettség esetén határozatlan idejűre módosítható
 • Közalkalmazotti jogviszony
 • Pedagógus munkakör
 • Teljes munkaidő (heti 40 ó)

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 8.

A munkakörbe tartozó fő feladatok:

 • Személyes továbbtanulási, pályaválasztási, pszichológiai tanácsadás
 • Iskolai helyszínen pályaorientációs foglalkozások tartása
 • Pályaorientációs tájékoztató kiadványok szerkesztésében való részvétel
 • Pályaorientációs rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel

Illetmény és juttatások:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet szerint.

Pályázati (jelentkezési) feltételek:

 • Pszichológus végzettség (egyetemi szint)
 • Pedagógus szakvizsgával egyenértékű szakképzettség (tanácsadó / pedagógiai / iskola szakpszichológus) ennek hiányában, megszerzése 5 éven belül)
  A 15/2013. (II. 26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint szakvizsga és a 6. mellékletében előírt végzettség megléte, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 • Készség csoportokkal való együttműködésre, előadás tartására
 • Teherbírás, rugalmasság, megbízhatóság
 • Alapvető irodai szoftverek használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a pszichológus diploma mellett pedagógus vagy gyógypedagógus végzettség (és általános iskola felső tagozatán vagy középiskolában szerzett tanítási tapasztalat)
 • iskolapszichológusi vagy pedagógiai szakszolgálatban szerzett tapasztalat
 • tanácsadás, ifjúságsegítés terén szerzett gyakorlat
 • tanúsítvánnyal igazolt pályaorientációs képzések

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata.
 • Motivációs levél

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2021. augusztus 23.

A jelentkezés határideje: 2021. július 31.

A jelentkezés és további információ:

Gebauer Ferenc igazgató, e-mail: gebauer.ferenc@fpsz.net  tel.: (1) 338 2156,    (1) 338 2794

Álláshirdetés – fűtő-karbantartó

Intézményünkbe felveszünk fűtő-karbantartót:

 • Határozatlan idejű (igény szerint, határozott idejű)
 • Közalkalmazotti jogviszony
 • Félállás (heti 20 ó)
 • A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 8.
 • Illetmény és juttatások a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint.

Jelentkezési feltételek:

 • Önéletrajz benyújtása
 • Büntetlen előélet
 • Kazánfűtő vagy központifűtés- gázszerelő végzettség

A munkakör legkorábban 2021. június 16. napjától tölthető be.

További információ: Karvalics Henrik, e-mail: karvalics.henrik@fpsz.net  tel.: (1) 338 2156,    (1) 338 2794

A jelentkezés módja:

 • Elektronikus úton a palyavalasztas@fpsz.net e-mail címen (a tárgy rovatban kérjük feltüntetni: jelentkezés álláshirdetésre)
 • Személyesen (időpont-egyeztetés): (1) 338 2156,    (1) 338 2794

Konzultáció végzős középiskolások osztályfőnökeinek

A konzultáción a középiskolás diákok pályaorientációs támogatásával kapcsolatban tájékozódhatnak a fővárosi középiskolák pedagógusai.

Kiknek ajánljuk?

 • osztályfőnököknek, pályaválasztást segítő pedagógusoknak
 • akiknek még nem volt végzős osztályuk (vagy szeretnék frissíteni ez irányú tudásukat)

Főbb témák:

 • a felsőoktatás rendszere
  • tanulmányi területek és szakok
  • felvételi, pontszámítás
 • az érettségi utáni szakképzés és a felnőttképzés rendszere
 • Hogyan segíthetjük tanulóinkat?
  • információs források és a tájékozódás lépései
  • az önismeret támogatása, pályaorientációs segédanyagok
  • tanácsadási lehetőségek a szakszolgálatnál
 • egyéb kérdések

A konzultációkat pályaválasztási tanácsadó pedagógusaink tartják

 • előzetesen egyeztetett időpontban,
 • igény szerint személyesen (az intézményünkben)
 • vagy online csatornán
 • 45-90 perc időtartamban.

A konzultációra jelentkezni ezen az űrlapon lehetséges.

Igényelhetik: fővárosi köznevelési intézmények pedagógusai

Facebook-bejegyzés megosztáshoz: facebook.com/palyavalasztas/posts/2876220292621532

Információ:  (1) 338 2794,   338 2156 / 129, 203, 204, 208, 226

Konzultáció a jelenlegi hetedik évfolyamok osztályfőnökeinek

A konzultáció során a jövő tanévben esedékes beiskolázási feladatokról tájékozódhatnak a fővárosi általános iskolák pedagógusai.

Kiknek ajánljuk?

 • osztályfőnököknek, beiskolázási felelősöknek, munkaközösség-vezetőknek
 • akiknek még nem volt végzős osztályuk (vagy szeretnék felfrissíteni ez irányú tudásukat)

Főbb témák:

 • a középfokú felvételi eljárás
  • teendők, határidők, dokumentumok
  • a központi írásbeli felvételi
  • az új szakképzés és a középiskola-típusok sajátosságai
  • speciális helyzetű tanulók
 • Hogyan segíthetjük tanulóinkat?
  • információs források
  • fejlesztő feladatok, pályaorientációs foglalkozások
  • tanácsadási lehetőségek a szakszolgálatnál
 • továbbtanulási szülői értekezlet
 • egyéb kérdések

A konzultációkat pályaválasztási tanácsadó pedagógusaink tartják

 • előzetesen egyeztetett időpontban,
 • igény szerint személyesen (az intézményünkben)
 • vagy online csatornán
 • 45-90 perc időtartamban.

A konzultációra jelentkezni ezen az űrlapon lehetséges.

Igényelhetik: fővárosi köznevelési intézmények pedagógusai

Facebook-bejegyzés megosztáshoz: facebook.com/palyavalasztas/posts/2873215922921969

Információ:  (1) 338 2794,   338 2156 / 129, 203, 204, 208, 226

Fel nem vett 8-os tanulók segítése

Beiskolázási Irodánkba minden év májusától – jelenleg 2021. május 3-tól – várjuk
a középiskolába felvételt nem nyert 8. osztályos tanulók és szüleik jelentkezését.

A jelenlegi járványhelyzetben lehetséges formák:

 • személyesen (korlátozott számban, előjegyzéssel, egyeztetett időpontban): palyavalasztas.fpsz.hu/jelentkezes oldalon található űrlap kitöltésével (Jelentkezés személyes tanácsadásra) – előzetes regisztráció: 04.26-tól (a tanácsadás csak 05.03-tól vehető igénybe)
 • e-mailben várjuk a kérdéseket: beiskolazas@fpsz.net (a tárgy rovatba kérjük beírni a gyermek nevét!)
 • Május 3-tól telefonon:   (1) 338 2156, (1) 338 2794

A tanácsadás igénybevételéhez kérjük megírni / csatolni (fénykép is megfelelő):

 • TAJ-számot vagy oktatási azonosító számot (megtalálható a diákigazolványon) 
 • Az 5-7. év végi illetve 8. félévi tanulmányi eredményeket (az e-naplóból előkereshető)
 • A központi írásbeli eredményéről szóló Értékelő lapot (amennyiben rendelkeznek ilyennel)
 • A korábbi Jelentkezési adatlap másolatát (amennyiben rendelkeznek ilyennel)

 

Korábbi évek felvételi statisztikái (oktatas.hu)