A középfokú beiskolázás naptára

A középfokú beiskolázás teendői ebben a naptárban tekinthetők meg:

2018.10.20. A középfokú iskolák, kollégiumok honlapjukon közzéteszik felvételi tájékoztatójukat.
2018.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2018.11.16. A Hivatal közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2018.12.07. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
2019.01.19. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2019.01.19. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
2019.01.24. Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2019.02.07. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2019.02.18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2019.02.21. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2019.03.18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2019.03.21. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2019.04.30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2019.05.06. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2019.06.20. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.